Loonbedrijf van Rooijen:

Baggeren:

Watergangen worden elk jaar uitgebaggerd door onze mobiele kranen of rupskranen. De bagger kan worden uitgesleept over het land met een baggersleep achter de trekker. Wat ook een mogelijkheid is dat de bagger wordt getransporteerd met baggerkar achter de trekker.

Loonbedrijf Joh. van Rooijen, Onderweg 17, 4171 BL Herwijnen, www.johvanrooijen.nl